36 yaşlı riyaziyyat müəllimi yaşadığı mənzildə ölü tapılıb

Cəlilabadınn Maşlıq kəndində

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/36-ya%C5%9Fl%C4%B1-riyaziyyat-m%C3%BC%C9%99llimi-ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-m%C9%99nzild%C9%99-%C3%B6l%C3%BC-tap%C4%B1l%C4%B1b