Dövlət Proqramında iştirak edən namizədlərin maliyyələşdirilməsi müqavilə əsasında olacaq

2019-2023-cü illər

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/d%C3%B6vl%C9%99t-proqram%C4%B1nda-i%C5%9Ftirak-ed%C9%99n-namiz%C9%99dl%C9%99rin-maliyy%C9%99l%C9%99%C5%9Fdirilm%C9%99si-m%C3%BCqavil%C9%99-%C9%99sas%C4%B1nda-olacaq