Göygöldə pedaqoqlar məktəbdə sağlam sosial emosional mühitin formalaşdırılması üçün maarifləndirilirlər

Göygöldə Təhsil Nazirliyinin

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/g%C3%B6yg%C3%B6ld%C9%99-pedaqoqlar-m%C9%99kt%C9%99bd%C9%99-sa%C4%9Flam-sosial-emosional-m%C3%BChitin-formala%C5%9Fd%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1-%C3%BC%C3%A7%C3%BCn