Prezident İlham Əliyev Astanadakı Müstəqillik sarayında keçirilən təntənəli mərasimdə iştirak edib

rezident İlham Əliyev Qazaxıstana işgüzar səfəri çərçivəsində

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/prezident-ilham-%C9%99liyev-astanadak%C4%B1-m%C3%BCst%C9%99qillik-saray%C4%B1nda-ke%C3%A7iril%C9%99n-t%C9%99nt%C9%99n%C9%99li-m%C9%99rasimd%C9%99