Türkiyə Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma "seçkilər"i tanımır

Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib

url: 
http://kepezfm.az/xeberler/t%C3%BCrkiy%C9%99-da%C4%9Fl%C4%B1q-qaraba%C4%9Fda-ke%C3%A7iril%C9%99n-qondarma-se%C3%A7kil%C9%99ri-tan%C4%B1m%C4%B1r